Menu
Home Page

FLU VACCINATIONS

Vaccinations

Second only to clean drinking water, vaccinations are one of the most effective ways to protect the public against a variety of infectious diseases. The World Health Organisation estimates that 3 million lives are saved every year worldwide through immunisation. The nasal flu vaccination is offered in school by the School Nursing Service who will provide information to you prior to the programme being delivered along with a consent form that will need to be signed by a parent/guardian and returned to the school. For further information about the programme click here

 

For information about other routine vaccinations click here

 

For further information about the School Health Service, please click on the leaflet attached.

 

 

Brechiadau

Yn ail i ddŵr yfed glân, brechiadau yw un o’r ffyrdd mwyaf effeithiol o amddiffyn y cyhoedd rhag amrywiaeth o glefydau heintus. Mae Sefydliad Iechyd y Byd yn amcangyfrif bod 3 miliwn o fywydau yn cael eu hachub ar draws y byd bob blwyddyn trwy imiwneiddio. Mae’r brechiad ffliw trwynol yn cael ei gynnig yn yr ysgol gan y Gwasanaeth Nyrsio Mewn Ysgolion fydd yn rhoi gwybodaeth i chi cyn darparu’r rhaglen, ynghyd â ffurflen ganiatâd y bydd rhaid i riant/warcheidwad ei llofnodi a’i dychwelyd i’r ysgol. I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, cliciwch yma

 

I gael gwybodaeth am frechiadau cyffredinol eraill, cliciwch yma

 

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Iechyd Ysgolion, cliciwch ar y daflen atodedig.

 

Top